Föreläsningar

Förståelsemetodik


- en föreläsning för ökad förståelse om olika diagnoser eller funktionsvariationer -

 

LP Care erbjuder föreläsningar i dialogform om olika diagnoser eller funktionsvariationer. De diagnoser som utbildningen berör är ADHD, Autism och Bipolär sjukdom. Syftet med föreläsningen är att ge ökad förståelse för hur personer med diagnos kan fungera, tänka och agera och vilka konsekvenser det får i vardagen. Med ökad kunskap om bemötande och behov av anpassad kommunikation kan vi minska risken för missförstånd, bryta utanförskap och tillsammans skapa möjlighet till ökad delaktighet.

LP Care vill stödja människor att få

 

 • ingång i sysselsättning
 • bedriva utvecklingsverksamhet i projektform
 • erbjuda olika lösningar på sociala rehabiliteringsbehov
 • förberedande åtgärder inför planerade vårdinsatser

Föreläsningens innehåll:

 

 • olika diagnosers kännetecken
 • konsekvenser i vardagen
 • verktyg för att minska missförstånd och konflikter
 • vad innebär ett gott bemötande
 • verbal och icke-verbal kommunikation

 

LP Care har en värdegrund som bygger

på att alla människor

 

 • har existentiellt och okränkbart värde
 • har omsorg om varandra
 • är värd en extra chans
 • har rätt att finnas i ett sammanhang

LP Care har en värdegrund som bygger

på att alla människor

 

 • har existentiellt och okränkbart värde
 • har omsorg om varandra
 • är värd en extra chans
 • har rätt att finnas i ett sammanhang

Genomförande

 

Föreläsningen hålls av personer med egen erfarenhet av funktionsvariation. Omfattning är 1 timme alternativt 3 timmar med inslag av gruppdiskussioner. Under föreläsningen ges möjlighet att ställa frågor till kursledarna.

Kostnad


Är du intresserad av att få ett kostnadsförslag på föreläsningen Förståelsemetodik till din organisation? Kontakta oss så skickar vi en offert. Vi tillämpar differentierad prissättning beroende på om kunden är en ideell organisation, företag, myndighet, kommun eller kyrka. Ange även i förfrågan om utbildningen önskas i längden 1 eller 3 timmar.

SOCIALA MEDIER


 

Följ oss på sociala medier. På Facebook och Instagram kommer vi fortlöpande att bl.a. lägga ut bilder från verksamheten.

KONTAKTA OSS


Storgatan 32

97232 Luleå

070-245 09 91

Copyright © 2019 LP Care. All rights reserved