Vår fiskesjö

Renoträsket är en vackert belägen sjö i norra delen av Bodens kommun där det har bedrivits fiskevård sedan 1950- talet.

Det är en medelstor sjö med rent och klart vatten. I närheten av sjön finns iordningställda eldplatser. Det är lätt att medta egen båt för sjösättning.

Fiske sker med fördel genom långdrag, flugfiske eller bottenmete. Vintertid går det även utmärkt att pimpla.

Genom åren har det planterats regnbåge, röding och harr tillsammans med det naturliga beståndet av abborre och gädda. På senare år har fokus lagts på inplantering av regnbåge vilket det också kommer att göra vid kommande inplanteringar.

Regler:
Max 3 ädelfiskar per dygn, fritt antal abborre och gädda.
Minimimått ädelfisk 30 cm.
Ett spö från hand per fiskekort.
Fast boende lokalbefolkning med årskort (kort säljes manuellt) har rätt att fiska med mjärde.

För fiskeort och aktuella priser se http://www.ifiske.se/fiske-renotrasket.htm