Välkommen till LP Care

LP Care är ett icke vinstdrivande socialt företag i form av en  ideell förening med säte i Luleå, Norrbotten som har till syfte att:
 

  • Att erbjuda en ingång till en sysselsättning för personer med en missbruksproblematik samt för de med psykosociala problem och psykisk ohälsa
  • Att bedriva utvecklingsverksamhet inom den sociala ekonomin, d v s utveckling av verksamheter som fyller behov som inte tillgodoses av offentlig eller privat sektor
  • Att erbjuda olika lösningar på olika sociala rehabiliteringsbehov
  • Att erbjuda förberedande åtgärder och genomförande av vårdinsatser

Vår verksamhet
Fiskesjön Renoträsket